Torbjørn Ydegaard

Peter Wessel Zapffe - kort fortalt


Norske Peter Wessel Zapffe

(1899-1990) var jurist, fjeldklatrer

og filosof med et stort og sprogligt

meget frodigt forfatterskab bag sig. 


Hans værker udspiller sig i det

eksistentielle spænd mellem en

livslang juridisk-filosofisk

undersøgelse af menneskets

vilkår, der munder ud i anklager

mog Gud for svigt og svig, og en

samling livsbejaende, og samtidigt

civilisationskritiske fortællinger fra et liv under åben himel.


Spændingsfeltet sammenfattes således: "Men hensigten spør folket, meningen, maalet? Der er ingen hensigt, der er intet maal. Tindesporten er menkigsløs som selve livet, - derfor kan dens trolddom aldrig dø." 


Det er denne spændvidde bogen forsøger at klargøre.