Øko-filosofiske besindelser


  • Målgruppe: Voksne, Godt Voksne
  • Den ’dybe’ miljøbevægelse, med dens henvisninger til oprindelige ligevægtssamfund som hos Sherpa-folket under den hellige Himalaya-tinde Tseringma, er blevet latterliggjort som udtryk for borgerskabets turisme-videnskab og romantiske verdensfjernhed. Spørgsmålet er dog, om oceanernes plastiksuppe, den igangværende klimakatastrofe og globalismens coronavirus ikke alligevel understreger det helt banalt vigtige i devisen om at ’naturen er kulturens hjem’?
  • Torbjørn Ydegaard (red.): Sherpa – folket under Everest | Nils Faarlund – Samlede Verker I-IX