Den amerikanske lærer Erin Gruwell viser midt i 1990’erne med eksemplets magt, at det kan lykkes at samle nogle splittede klasser (splittede pga. hudfarve og banderelationer) og gøre high school-elever så interesserede i skolens undervisningstilbud, at alle 150 elever består – mod forventet 20%! Historien er skildret i best-seller bogen The Freedom Writers Diary og i filmen Freedom Writers fra 2007.


Den praksis Erin anvender, går via tre trin og et grundlægende princip:


  • Engage: Engagere eleverne ved at møde dem, der hvor de er og vise dem, at skolens pensum også rummer svarmuligheder for dem, uanset deres øjeblikkelige situation.
  • Enlight: Oplyse og hjælpe eleverne til læring ved i høj grad selv at være engageret i hver enkelt af dem, og ved at anvende pædagogiske redskaber, der engagerer og udvikler elevernes kundskaber og sociale kompetencer.
  • Empower: Lave projekter med eleverne, der viser dem nytten og anvendeligheden af de kundskaber og færdigheder, de har tilegnet sig enkeltvis og som samlet gruppe.


’Alle har en historie’ er det princip, der driver metoden fremad. Eleverne engageres i at skrive deres egne historier, og samtidig med at de derved tilegner sig almene skole-færdigheder, forløser de deres egne følelser og frisættes som mennesker – de bliver Freedom Writers!


Samtidig er det også en pædagogisk tankegang, der bygger på, at den enkelte i sidste instans selv har ansvaret for sit eget liv og for selv at bestemme den lykke, alle har ret til at efterstræbe. Men denne tankegang er også altid altruistisk: der ligger en etisk fordring til den enkelte om altid at hjælpe andre til også at opnå selvstændighed og myndighed i eget liv.


Også på denne side af Atlanten er der behov for udvikling af metoder, der kan hjælpe unge mennesker med selv at bryde den sociale arv. Vi ved fra undersøgelser, at faktorer som det at være ung mor, at have problemer med loven, det at have en social sag kø-rende eller det at ens forældre har et lavt uddannelsesniveau mindsker unges chancer for at få en uddannelse.


Freedom Writer-metoden har vist sit værd i kampen mod den sociale arv.


Jeg tilbyder nu kursus- og udviklingsforløb i metoden. Målgruppen er lærere og undervisere, uanset linjefag og skoleniveau, pædagoger og andre, der arbejder med socialt udsatte unge.


Foredrag, kurser og udviklingsforløb kan også rekvireres af og tilpasses til f.eks. skoler, institutioner og kommuner i hele Norden.


  • ½ dag. Korte introduktioner. 3-4 timer. Enkelte scener fra filmen. Øvelser. Oplæg. Drøftelse af anvendelighed.
  • 2 dage. Længere forløb. Hele filmen, med drøftelser undervejs. Øvelser. Oplæg og drøftelser. Individuel udarbejdelse af undervisningsoplæg. Skype med Erin Gruwell eller én af hendes elever fra dengang i 90’erne. Evt. senere opsamling på deltagernes undervisningserfaringer.
  • 3 gange 2 til 3 dage. Et aktionslæringsforløb, der strækker sig over flere måneder og er struktureret over de tre trin engage, enlight og empower. Hensigten er at udvikle tilpassede undervisningsforløb, der kan lede til udgivelse af dagbøger. Vi arbejder med filmen, bøgerne og metodens mange praktiske øvelser. Og vi Skyper med Erin Gruwell og nogle af de oprindelige Freedom Writer-elever. Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner, som implementeres og evalueres, og evt. aftales supervisering imellem seminargangene.


Yderligere information: