Et lejrskoleophold på Læsø giver mulighed for at arbejde både monofagligt og tværfagligt med kompetenceområder og -mål i fagene biologi, geografi, historie og samfundsfag. 

 

Formålet med denne bog er gennem korte teorioplæg og praktiske øvelser og refleksioner at bygge op til en samlet lokalbeskrivelse, hvor vekselvirkningen mellem naturforhold og menneskelig aktivitet samtænkes. Hensigten er, at eleven både ser og forstår sammenhængen i dette vekselvirkningsforhold og får en forståelse for at både natur og samfund udvikler sig over tid – og en forståelse for hvordan det sker.

 

Tanken er, at lejrskoleopholdet munder ud i en lokalbeskrivelse for et af eleven selvvalgt tidspunkt i historien. 


Lejrskole på Læsø findes både elektronisk og som papirudgave.


Bogen kan købes gennem boghandlen eller direkte fra bogshoppen hos www.bod.dk.