Etik i det multikulturelle


  • Målgruppe: Lærere og andre professionsgrupper
  • Varighed: 1 dag
  • Myndighedsudøvende handlinger i skolen sker i en afvejet balance mellem lovens ord og hensigt på den ene side og etiske overvejelser på den anden. I det multikulturelle tilføjes kulturbegrebet som en tredje dimension i beslutningsprocessen bag handlingen. Præmissen er, at professionelle skal træffe beslutninger. En gennemarbejdet beslutningsprocedure er derfor at foretrække, fremfor éns mavefornemmelse.
  • I det multikulturelle er det nødvendigt at tematisere dilemmaet mellem en dansk-kulturel lovtekst og etik, og den ikke-danske livsstil og etik. I fællesskab leverer deltagerne derfor et (vovet?) forslag til en konkret kulturel etik, forskellig fra etiske retninger hentet fra Danmark og Europa. Tesen er, at kun ved at indtænke den konkrete, samlede etik i det professionsetiske arbejde, kan det få gyldighed i skolen.
  • På sammen måde som ethvert forældrepar må løse opdragelsens indre modsætning – at ville opdrage til selvstændighed – skal læreren levere afgørelser, der er både juridisk og etisk velovervejede og begrundede. Situationen afgør, hvorfra de etiske begrundelser hentes: i den traditionelle europæiske etik eller i tredjelandets traditionelle etik. Uden kendskab til både jura og etik vil vilkårligheden herske.
  • Torbjørn Ydegaard: Professionsetik for ledere i den grønlandske folkeskole