Everybody Has a Story III


36 danske og internationale studerende på Creative Learning in Schools and the Freedom Writers in Pedagogy på Campus Haderslev har i fællesskab begået en bog: Everybody Has a Story III.


Undervejs i forløbet blev de studerende udfordret med forskellige skrive- og refleksionsøvelser og kunstneriske og kreative opgaver. Bogen giver et billede af, hvad de studerende har arbejdet med. Bidragene er anonyme idet de kan være meget personlige – for personlige må de være, når man gennem refleksionerne bliver klar over hvem man egentlig er!


Baggrunden for forløbet, ideen med bogen og dens titel skal findes i bestseller’en The Freedom Writers Diary, der er resultatet af en undervisning en ung lærer på en high-school i et socialt udsat kvartet i Long Beach nær Los Angeles gennemførte med stor succes. Læreren, Erin Gruwell, blev mere eller mindre tvunget af omstændighederne til at basere sin undervisning på elevernes livshistorier. ”Alle har en historie” er et af Erins mantraer – og da hun lærte deres historier at kende og forstod at relatere skolens pensum til elevernes livsomstændigheder med bandekriminalitet, vold og overgreb som hverdagskost, begyndte eleverne at fatte interesse for skolens fag og undervisning – og de begyndte at lære!