Karl Poppers videnskabssyn: et syn på mere end videnskaben