Laura Ingalls Wilder og Amerikas formative år – hvordan USA blev som det blev?


  • Ikke alene er Wilder ’Lille hus’-bøger om Lauras opvækst fra lille pige til voksen kvinde elsket litteratur for mange og har været det for generationer.
  • Det er bøger om den amerikanske sjæl og selvforståelse oplevet gennem et barns øjne suppleret med voksnes iagttagelser og analyser.

  • Det er bøger om den pionerånd og det hårde slid, der skabte Amerika – eller i hvert fald skabte historien om Amerika.

  • Det er bøger om Det Vilde Vesten, som det virkelig var, om patriotismen som et bærende element for samfundet, og om naturen og den naturforståelse, der hele tiden danner kulisse for udviklingen af Den Nye Verden.

  • Det er bøger, der eksemplarisk og fra et personniveau illustrerer den dobbeltbevægelse de amerikanske pionerer udfoldede – den horisontale bevægelse mod vest, tværs over kontinentet, og den vertikale bevægelse opad gennem opbygningen af small-town America.

  • Det er bøger, der giver en tidstypisk beskrivelse af alt fra markarbejde, tapning af ahornsirup, kirke- og skolegang til bagekunst og musik.

  • Og så er det bøger med en helt særegen og dramatisk tilblivelseshistorie, der kredser om mor/datter-forholdet mellem Wilder og datteren Rose og om Rose’s gentagne gennemskrivninger af Wilders tekster – for i virkeligheden var Laura Ingalls Wilder ikke nogen fremragende forfatter!

  • Forfatterskabet er desuden nu udsat for samtidens identitetsideologiske kritik, hvor litterære priser ikke længere bærer Wilders navn.


Foredragstilbud som PDF


Torbjørn Ydegaard: Laura Ingalls Wilder og amerikansk selvforståelse