Peter Wessel Zapffe - kort fortalt


Norske Peter Wessel Zapffe (1899-1990) var jurist, fjeldklatrer og filosof med et stort og sprogligt meget

frodigt forfatterskab bag sig. 


Hans værker udspiller sig i det eksistentielle spænd mellem en livslang juridisk-filosofisk undersøgelse

af menneskets vilkår, der munder ud i anklager mod Gud og Jesus for svigt og svig, og en samling

livsbejaende, og samtidigt civilisationskritiske fortællinger fra et liv under åben himel.


Spændingsfeltet sammenfattes således:


Men hensigten spør folket, meningen, maalet? Der er ingen hensigt, der er intet maal.

Tindesporten er meningsløs som selve livet, - derfor kan dens trolddom aldrig dø.


Det er denne spændvidde bogen forsøger at klargøre.


Køb bogen på www.bod.dk/bogshop/


Foredrag om Peter Wessel Zapffe's filosofi, anklager mod Gud og Jesus-forståelse.


Artikel: Til kritik af Peter Wessel Zapffe