Peter Wessel Zapffes juridiske sagsanlæg mod Gud på menneskets vegne


  • Med et begreb om det tragiske som et vilkår givet i og med Skabelsen, og gennem læsning af Første Mosebog, Jobs Bog og Evangelierne mm. begår den norske klatrer, jurist og filosof Peter Wessel Zapffe en livslang juridisk-filosofisk undersøgelse af menneskets vilkår. Resultatet munder ud i anklager mod den gammeltestamentlige Gud for svigt og svig, og mod Jesus-skikkelsen for et gennemfjollet skriftopfylderi, der ikke, på trods af mange og ihærdige forsøg, førte til den herliggørelse, som Profeterne lovede.
  • Foredraget vil forme sig som anklagernes og forsvarerens afsluttende procedurer i en retsal, hvor tilskuerne er lægdommerne.


Foredragsdtilbud som PDF


Torbjørn Ydegaard: Peter Wessel Zapffe – kort fortalt